مشکل اساسی مخالفین این است؛ فقدان تشکیلات سازمانی

ارغوان عزیز در مطلبی از نگاه یک نویسنده ناشناس نوشته ای با عنوان کودک انقلابی و مغزی که ضحاک نخورد! را بازگو کرده و نویسنده به نقد اپوزسیون و فقدان برنامه ریزی آن ها پرداخته است. پاراگراف مهمی که در

بیشتر بخوانید

شیوه برنامه ریزی آخوندها

متاسفانه قرنهاست که خرافات اسلامی از طریق آخوندهای متحجر و بیسواد وارد اعماق فرهنگ جامعه ما شده بطوریکه رهایی از چنین رسوبات خرافی و گمراه کننده که حاصلی جز تعطیلی عقل و منطق نداشته و ندارد و صدمات زیادی را

بیشتر بخوانید