گزارش روزانه مذاکرات وین به مقام رهبری

مذاکره کننده هسته ای:  الو، از وین زنگ می زنم، وصل کنید به حاج آقا می خواهم گزارش مذاکرات امروز را به خدمتشان عرض کنم – حضرت آقا الان تشریف ندارند. نیم ساعت دیگه زنگ بزنید مذاکره کننده هسته ای: خبر

بیشتر بخوانید

ماجرای علمی تخیلی ناوچه کنارک

قرارگاه مشترک دریایی یونس علیه السلام: یک فرمانده شکم گنده ریشو سپاهی: برادرها دقت کنند این فرمان از طرف مقام معظم رهبری است. باید خیلی مواظب باشیم که بخوبی عملیاتی بشه و دل آقا را شاد کنیم. همانطور که دیگر

بیشتر بخوانید