راه حل نظامی برای فاجعه کرونا عقلانی و علمی نیست، عبدالستار دوشوکی

مشخص است که در این کشور بلا اندر بلا زده که جان آدمیزاد ارزش ندارد طبق معمول نگاه خرافه گونه , تحجرآمیز و امنیتی بر نگاه پزشکی و علمی غلبه کرده است و جمهوری اسلامی در وانفسای خویش بیم از مزاج خیزش خواه مردم ناراضی و “موتاسیون لجام‌گسخته اجتماعی” دارد.

بیشتر بخوانید