قبول پیام تشکر مخالفان رژیم ایران برای هلاکت قاسم سلیمانی توسط ریچارد گرنل در سفارت آمریکا در آلمان (توئیت + عکس) 1/6/2020

قبول پیام تشکر مخالفان رژیم ایران برای هلاک کردن قاسم سلیمانی توسط ریچارد گرنل در سفارت آمریکا در آلمان.

بیشتر بخوانید

نظر گری کاسپارف در مورد «بازی آمریکا و ایران»

آنچه بین آمریکا و ایران روی میدهد نتیجه پدیده ای است که من در کتاب «زمستان در راه است!» توصیف کرده ام: احساس مصونیت یک استبداد متهاجم که به عبور از یک مرز غیر قابل چشمپوشی می انجامد. بازدارندگی بر

بیشتر بخوانید