ایران یکپارچه در اعتصاب

‏مغازه دار و کاسبی که مغازه اش را بخاطر اعتراض به این حکومت جنایتکار می بندد و از درآمد و منافع مالی زودگذر چشم می پوشد سزاوار آینده ای بهتر است. ‏با سرنگونی این رژیم ماقبل تاریخ، اقتصاد ایران دوباره

بیشتر بخوانید

استفاده از ۴ هزار نیروی بسیجی برای نظارت بر بازار یا ترس از اعتراض در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸

با توجه به نزدیک شدن سالگرد روزهای اعتراضات سراسری در آبان ماه ۹۸، هر روز به بهانه‌ای وضعیت استان‌ها و شهرها را امنیتی کرده و گسیل نیروهای ضدشورش تحت عناوینی هم چون، کنترل پروتکل‌های بهداشتی یا کنترل و نظارت بر بازار، در سطح شهرها افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید