راست و دروغ حرف‌های جنجالی محسن کنگرلو در گفت‌وگو با مالکوم برن، تاریخ‌دان امریکایی

ایران وایر: هنگام درگذشت شخصیت‌های تاریخی، یک گروه همیشه افسوس بیشتری می‌خورند؛ تاریخ‌دان‌ها. به ویژه اگر این شخصیت‌ها، روایت‌های خود را از رویدادهای تاریخی که در آن‌ها نقش داشته‌اند، بر جای نگذاشته باشند.مرگ «محسن کنگرلو»، مشاور امنیتی «میرحسین موسوی» در

بیشتر بخوانید