اپوزوسیون جمهوری اسلامی در داخل هستند.

اصطلاح اپوزوسیون زمانی بر سر زبانها افتاد که زنده یاد دکتر شاپور بختیار توانست عده ای از مخالفان فراری را در اروپا سازماندهی کند. به این گروه که بصورت تشکیلاتی علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردند اپوزوسیون می گفتند. زمانی که

بیشتر بخوانید

ضرورت دخالت سازمان ملل در ایران

اکنون که مشخص شد بخاطر یک اعتراض ساده خامنه ای دستور کشتار مردم بی دفاع ایران را داده و در ظرف کمتر از 3 روز هزاران نفر از کودکان و زنان و جوانان ایران را به خاک و خون کشیده،

بیشتر بخوانید

سرمایه ایرانیان خارج از کشور ۱۵ برابر بودجه ۹۹ است!

صادق‌حسین جابری ‌انصاری، معاون وزارت خارجه ایران در امور مجلس و ایرانیان، شمار ایرانیان خارج از کشور را حدود چهار میلیون نفر نامیده و گفته است، سرمایه این تعداد به طور تخمینی و اجمالی  بین یک‌ونیم تا دوهزار میلیارد دلار

بیشتر بخوانید