مجتهدی که خودش فیلم های مبتذل می دید و از همه چیز خبر داشت!

روزی یکی از دوستان نزد من آمد و گفت: فلانی! ترا به جدت قسم بیا و یک کاری برای من انجام بده که مدتی است دچار مشکلات زیادی شده ام و به هر دری میزنم حل و فصل نمیشود و

بیشتر بخوانید

مجتهدی که برای گرفتن حکم تخلیه به حضرت معصومه متوسل شد

مرحوم آیت الله موحد ابطحی می فرمودند: زمانی سخت به منزل نیاز داشتم. برای تهیه پول خرید منزل در دل به علامه مجلسی متوسل شدم و هر روز یک سوره قران برای روح مرحوم علامه مجلسی میخواندم!

روز سی و هفتم بود که یکنفر از اصفهان پیغام داد که من حاضرم به فلانی پول بدهم تا خانه ای برای خودش بخرد. بسرعت پول را گرفتم و خانه ای خریدم و قرار شد فروشنده بعد از 10 روز خانه را تخلیه کند اما روز دهم منزل را تخلیه نکرد و ما گرفتار شدیم. هرچه اصرار و التماس کردیم نتیجه نداد.

خیلی ناراحت شدم و رفتم حرم حضرت معصومه و عرض کردم:

بیشتر بخوانید