مجتهدی که آرد خراب به نانوایی ها میفروخت

روزی در محضر آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بودم. در ضمن صحبت، از بدی پخت نان شکایت کردند و فرمودند: نانوایی ها نان خوبی نمی پزند. من عرض کردم: از کدام نانوائی نان می گیرند؟ فرمود: فلان نانوائی. من

بیشتر بخوانید

مجتهدی که روحش را احضار کردند شروع کرد به چرت و پرت گفتن

در کتاب خاطرات مکارم شیرازی داستان جالبی را از آیت الله بروجردی نقل می کند:

یکی از این  علمایی که ادعا میکرد می تواند ارواح را احضار کند و برای خود شهرتی کسب کرده بود، در یکی از شهرستان ها دیدم. از وی خواستم روح آیت الله بروجردی رحمه الله را احضار کند. پس از مدّتی که کلمات دعاها و اورادی را بر زبان جاری کرد، گفت روح آن مرحوم حاضر شده و پیامی دارد.

بیشتر بخوانید