درس آزادی از ژنرال آلمانی!

این بخشی از یک مصاحبه درونی ارتش آلمان با ژنرال (تانک) فرویدینگ ـ فرمانده ستاد ویژه اوکراین در وزارت دفاع آلمان ـ در مورد وضعیت روز در جبهه های جنگ است. مصاحبه فوق العاده ای است که شنونده تحت تاثیر

بیشتر بخوانید