سطح سواد و شناخت خمینی از موسیقی غربی

بی سوادی و بیشعوری روح الله خمینی درباره موسیقی غربی شگفت آور است. او حتی از مرتجع ترین آخوندهای دوران خودش هم نفهم تر و بیشعورتر بود.

بیشتر بخوانید