آخوند زاده : چرا مسلمانان به هنگام دزدی و تجاوز از «جهنم» نمیترسند!؟

اگر جهنم راست است خالق رحیم و عادل در نظرها یك وجود نامحبوب، یك وجود مكروه و ظالم مشاهده مى شود و اگر دروغ است پس اى واعظان و اى عالمان و اى شارلاتانان! چرا بیچاره عوام را از نعمات

بیشتر بخوانید

انقلاب مشروطه و نقش بهائیان

آخوندها از اینکه مردمی بخواهند خود سررشته کشور را بدست گیرند و خود در بند اداره و نگهداری کشور باشند، برای ملایان قابل درک نبود. آنان چنین دیده بودند که اداره کشور بعهده سلطان است و وظیفه مردم هم این است که اطراف و گرد علما باشند و راهنمایی ها و دستورات علما را بکار گیرند و مشغول زندگی خود باشند.

آخوندها وقتی این شور و جنب و جوش آزادیخواهان را درباره سرنوشت کشورشان می دیدند، انگیزه آنان را نمی توانستند بفهمند. درنتیجه آزادیخواهان را به بابیان (پیروان سید باب بنیان گذار بهائیت) نسبت میدادند.

بیشتر بخوانید

صد سال کشاکش تجدد خواهی

هر بررسي ناسيوناليسم ايراني، ترقي خواهي، حاكميت مردم و عدالت اجتماعي از دوران مشروطه آغاز مي شود. بازگشت به پيام و ايدئولوژي انقلاب مشروطه، به ريشه هاي انديشگي آن كه همه در زمين روشنرائي و انسانگرائي غرب بود، نه تنها ما را راهنمائي، كه شرمزده مي كند و معتقدان به سير وقفه ناپذير پيشرفت را به ترديد مي اندازد.

اگر امروز ما باز به پيام جنبش مشروطه و سرچشمه هاي انديشگي آن بازگرديم از سر واپسگرائي نيست.

بیشتر بخوانید

نبرد مشروعه و مشروطه در ایران-امیر طاهری

ایران امروز همان جایی است که ۱۱۳ سال پیش در آستانه مشروطیت قرار داشت با پرسش اصلی همان زمان: چگونه از یک نظام استبدادی به نام مشروعیت بدر آییم و یک جامعه درازمدت متکی بر مردم را بسازیم؟

بیشتر بخوانید

به چوب بستن بازرگانان قند و شکر

 در روزهای آخر ماه رمضان 1323 قند در تهران به علت جنگ روسیه با ژاپن،  گران شد و علاء الدوله حاکم تهران،  عده‌ای از بازرگانان را به بهانه گران کردن قند به چوب بست . وقتی که بازاریان این خبر را شنیدند،  بازارها را تعطیل کردند و به اعتراض در مساجد اجتماع کردند.

بیشتر بخوانید

ماجرای میدان توپخانه

خلاصه آنکه مشروطه خواهان را در میدان قطعه قطعه کردند و نعش پاره پاره آنها را به درخت آویزان کردند. یکی از یاران شیخ فضل الله در میدان توپخانه به بالای منبر رفت و فریاد زد:

بیشتر بخوانید

۱۲فروردین ۱۳۵۸؛ روزی که ایران خودکشی کرد!

روزنامه کیهان تسخیر شده دکتر مصباح زاده در شماره روز ۱۲ فروردین ۵۸ خبر داد: «با ۱۸ میلیون رای، رژیم ایران، جمهوری اسلامی شد.» خمینی ملعون هم که از خودکشی «ملی» ایرانیان در پوستش نمیگنجید، اعلام کرد ۱۲ فروردین روز

بیشتر بخوانید