عمامه پرانی نسل جوان نه تنها قابل نکوهش نیست، بلکه باید ستایش شود!

اخیرا چند کلیپ در فضای مجازی پخش شده است که عده ای از نوجوانان دلیر ایرانی عمامه از سر آخوند برمیدارند و این حرکت نمادین و زیبا که براستی قابل ستایش است را عده ای نادان و ابله نکوهش میکنند

بیشتر بخوانید

دوره ما تمام شده است؛بالاخره اعتراف کردند: دیگه تمومه ماجرا!

فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مقاله ای در روزنامه اعتماد چاپ تهران با اشاره ای گذرا به اعتراضات در ایران از تحول در میان جامعه جوان و باورهای نسل جدید نوشته است و گفته «باورتان نمی‌شود که چقدر دعوت

بیشتر بخوانید

درمانده، ادبیاتی که امروز در خیابان ها مشاهده میشود، ثمره همان نظر نزدیک شما به آن یار قدیمی است!

این روزها اوباش ۵۷ تی شده اند معلم اخلاق جامعه که وامصیبتا، ملت چقدر بی تربیت هستند! اول از همه باید به این تنگنمایان دهان گشاد گفت که در همین انقلاب کذایی ۵۷، شما ترمیناتورهای ۵۷T _رکیک ترین ناسزاها را

بیشتر بخوانید

انقلاب سوم ایران؛ یا اکنون یا هیچوقت

سالها بعد از این روزها در کتاب های تاریخ خواهند نوشت: جمهوری اسلامی درخت پوسیده ای بود که ۴۳ سال سرپا بود، تا چند دختر بچه با لگد آن را انداختند و برای مدتی خرخاکی ها و سوسک ها و

بیشتر بخوانید

حمله به سفارتخانه های جمهوری اسلامی خیر؛ کمپین درخواست اخراج سفرا و دیپلمات های آنها آری

مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ایرانی پس از بازداشت توسط گشت کشتار جمهوری اسلامی، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. التماس های این دختر غریب کردستانی در تهران و برادرش به دژخیمان گشت ارشاد موثر واقع نمی شود. اما

بیشتر بخوانید

هم آب هست، هم نان، هم پول و هم نفت، حلقه مفقوده« خایه» است و بس؛ایران «خایه» ندارد!

پیشاپیش از ملت «قهرمان» پرور ایران پوزش می طلبم که تیتر اینگونه غیر ادبی و لخت و تکان دهنده است. بالاخره باید یک روز این حرف را بر زبان می آوردم و از زیر سایه کتیبه ها و دیوان های

بیشتر بخوانید

تظاهرات میلیونی در روز مرگ خامنه ای جنایتکار؛ مگذاریم این استمرار شوم ایران را ویران تر کند!

اپوزیسیون جمهوری اسلامی نزدیک به دو دهه است که انتظار مرگ خامنه ای را میکشد. هرکس هزارتوی سیستم مافیایی جمهوری اسلامی را نشناسد، نظام را در خامنه ای و مشتی اوباش عمامه دار ۵۷ تی خلاصه میکند اما آنهایی که

بیشتر بخوانید