میهن پرست سوریه ای که مرگ بر اسراییل میگفت و سرانجام مشخص شد جاسوس اسراییل است!

هربار که داستان سرگذشت این قهرمان ملی اسراییل را میخوانم فورا یاد «احمدی نژاد» و‌«خامنه ای» میافتم که به ظاهر مرگ بر اسراییل میگویند اما این مرگ بر گفتن ها همه به سود «اسراییل» تمام میشود. الیاهو (الی) بن شائول

بیشتر بخوانید

انفجار نطنز از نظر تکنیکی شاهکار بود

زمانی که اسرائیل پادگان های موشکی سپاه را منفجر میکرد، خیلی تعجب و شگفتی ایجاد نکرد زیرا عبور از رادارها توسط جت های جنگی پیشرفته امری عادی است. اصولا این نوع جنگنده ها را برای همین منظور طراحی کرده اند.

بیشتر بخوانید

چه خبر از نطنز؟

دفعه قبل که اسرائیل همین تاسیسات نطنز را بمباران کرد، جمهوری اسلامی آنرا خرابکاری اعلام کرد و تا مدتها اطلاعات نادرست به مردم میداد اما اکنون از زبان رئیس سازمان اتمی که معمولا اطلاعات سری را راحت لو میدهد مشخص

بیشتر بخوانید

بررسی آسیب به سازه نطنز

چون مخاطبان ایرانی علاقه عجیبی به مبحث «تقلب» دارند از اینجا شروع میکنیم که چگونه تصویر برداران رژیم موفق شده اند یک سازه عمدتا تخریب شده را نسبتا سالم نشان بدهند. خواهیم دید که این امر تنها به تبحر آنها

بیشتر بخوانید

چگونگی ماجرای نطنز تقریبا معلوم شد: حمله از هوا !

امروز تصاویر به مراتب واضحتری از سازه آسیب دیده در نطنز منتشر شد، که با استفاده از آنها میتوان عامل آسیب را نسبتا دقیق مشخص کرد. این آسیب با احتمال بسیار بالا توسط یک پرتابه هوایی باقدرت انفجاری نسبتا زیاد (معادل دهها تا صدها کیلو TNT) ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید

چگونگی احتمالی سانحه نطنز

بنابر شواهدی که تا کنون موجود هستند یک انفجار (با مواد منفجره) درون ساختمان صورت گرفته است. این یک سالن مونتاژ وسایل بسیار حساس است که قاعدتا نباید ماده ای با چنین قابلیت انفجاری در آن موجود باشد. ادعای قبول

بیشتر بخوانید