صحبت های شنیدنی آقای امیر طاهری

مصاحبه آقای امیر طاهری نکات شنیدنی زیادی دارد در زمینه هایی همچون: اهمیت نهاد پادشاهی، لزوم شفاف سازی تشکل ها و گروههای سیاسی، خطرات فاند گیری و همصدایی برخی فعالان سیاسی خارج کشور با جمهوری اسلامی در تقویت قوم گرایی

بیشتر بخوانید