امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه سوئد دادگاه حمید نوری را «دسیسه» خواند

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه سوئد محاکمه حمید نوری را «غیرقابل قبول» و «دسیسه منافقان» خوانده است.

بیشتر بخوانید