امیر رامین فرد(معرفی زندانیان سیاسی)

امیر رامین فرد شهروند اهل تبریز روز 7 تیر 97 همراه سینا زیرک قراملکی و احمد و علی ندرخانی توسط نیروهای اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. از لحظه بازداشت از حق ملاقات و تماس محروم بود. پس از پایان بازجویی

بیشتر بخوانید