مقاومت آخوندهای حرامی حوزه علمیه شهر ایذه در برابر انجام تست کرونا!

۱۴۰۰ سال به وسیله شمشیر و جزیه و توپ و تفنگ و پهپاد ایرانیان را به قتل رساندند، اکنون نوبت «کرونا» است! هدایت الله خادمی نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: حوزه علمیه شهر ایذه ظاهرأ تعدادی

بیشتر بخوانید