بیا منو بخور!

روزى حضرت رضا عليه السلام در محلى كه بوديم وارد شد و درباره امامت ايشان بحث كرديم وقتى خارج شد، من و رفیقم در پى آن جناب رفتيم ؛ هنگامى كه وارد بيابان شديم ، ناگهان به آهوانى برخورديم. آن

بیشتر بخوانید

بابک خرمدین و امام هشتم شیعیان: اسماعیل وفا یغمایی

در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشتاپی های آن بخش دهم. خاندان سهل خراسانی دست پرورده و ادامه برمکیان . امام رضا یا بابک خرمدین کدام با هویت ملی ما هم خون هستند

بیشتر بخوانید

حضرت، جن گیر تشریف داشتند

آخوندها در این دوره و زمانه که چشم و گوش اغلب مردم باز شده و  اعتقادی به خرافات ندارند، روایات و احادیث مزخرف را از شما پنهان می کنند و اگر کسی هم آنرا نقل کند فورا می گویند آن

بیشتر بخوانید

حضرت، اسکناس های زیر صد دلاری را قبول نمیکردند

یکی از اصحاب حضرت رضا (ع) می گوید: پول بسیاری به حضور آن حضرت بردم، ولی آن حضرت، شادمان نشد، من غمگین شدم و با خود گفتم: چنان پولی نزد آن حضرت می برم، ولی شادمان نمی شود!امام رضا (ع)

بیشتر بخوانید

شتیله گیری امام معصوم از مردم بدبخت

حسن بن علی بن زیاد، معروف به وشاء پارچه فروش بود، می گوید: در سفری به خراسان رفتم وهمراه خودم متاعی بود، در میان آن پارچه گلدار در یکی از بغچه ها وجود داشت، که خودم از آن اطلاعی نداشتم،

بیشتر بخوانید

یا امام رضا! زود باش بدهی ات را بده!

بازهم تکرار می کنم: کتاب اصول کافی تنها کتابی است که همه علمای شیعه بدون استثنا در مورد صحت و درستی روایات آن مطمئن هستند و حتی خودشان بر این باورند که کتاب اصول کافی را امام زمان هم خوانده

بیشتر بخوانید