امام حسین قمارباز هربار جفت 6 می آورد

بهرحال داستان اینگونه است که خسرو خان یکشب مست می کند و در عالم مستی میرود سراغ امام حسین میگه بیا با هم یکدست قمار بزنیم.

امام حسین هم که خودش از اون قماربازهای قهار است و دست ترامپ قمارباز را از پشت بسته قبول می کند و سر دو کیسه برنج صدری اعلا شرط بندی می کنند. امام حسین هرچی تاس می اندازه جفت شش میاد!

بعد طرف میره دو کیسه برنج را به یک حسینیه میده تا برای عزاداران امام حسین نذری بپزند. آنجا حضرت زهرا میاد بهش میگه دو کیسه برنج را بزار اینجا و گورت را گم کن. نبینم این دفعه بچه من را از راه بدر کنی؟

بیشتر بخوانید