ریشه جواد و جواد بازی؛ امام جوادک ۳ ساله اولین جواد تاریخ بودند که بعدها الگوی همه چیپیل داداش ها شدند!

امام جواد کیست؟ کودک ۳ ساله ای بودند که با ممه در دهان و قمه در دست، برای رقبای خلافت خط و نشان میکشیدند. حدیث داریم که سیبیل های امام جواد در ۳ سالگی همانند مردان ۵۰ ساله بود !

بیشتر بخوانید

یک دروغ کله گنده در اصول کافی

علی ابن ابراهیم گوید: پدرم نقل کرد که گروهی از شیعیان از شهرهای دور آمدند و از حضرت جواد علیه السلام اجازه تشرف گرفتند (یعنی میخواستند به مکه بروند) و به خدمتش رسیدند. در یک مجلس، سی هزار مسئله از

بیشتر بخوانید

امام جواد حتی با سکوت خود معجزه میکرد!

امام جواد(ع) هنگام شهادت پدر، حدود هفت سال داشت، و در همین سن و سال به مقام امامت رسید، و حضرت رضا(ع) غیر از او فرزند دیگری نداشت. امام جواد (ع) کرامات و معجزاتی داشت از جمله: ابوهاشم (ره) می

بیشتر بخوانید