خروج الهیار کنگرلو و عطا هودشتیان از ققنوس

دکتر الهیار کنگرلو در پیامی در تویتر خبر داد که ایشان و عطا هودشتیان از تشکل ققنوس جدا میشوند. صفحه تویتر ایشان پر از اعتراض و بعضاَ اهانت گردید. نمیدانم چرا پذیرش اختلاف و خروج افراد از یک تشکل و

بیشتر بخوانید