علت انتخاب چنین عکس هایی برای این مقاله چه بوده؟

مدتی است که هر وقت فرصت کنم نشریه “کتاب جمعه” به سردبیری احمد شاملو که در سال ۵۸ منتشر میشد رو از اینجا مطالعه میکنم. امروز در شماره پنج صفحات ۷۸-۸۴ به “اعلامیه رفع تبعیض از زنان” که در این

بیشتر بخوانید