چرا با تشکیل شورای رهبری مخالفم

مهمترین دلیل این ادعا این است که افرادی که نام شان بر سر زبانهاست در یک سطح نیستند و هرگز بین خودشان اتفاق نظری صورت نخواهد گرفت. بعنوان مثال برخی افراد هستند که به پرچم ملی ایران اعتقادی ندارند و حتی از آن نفرت دارند. در طرف مقابل ما کسی را مثل شاهزاده داریم که هویتش گره خورده به پرچم ایران و محال است کنار کسی بایستد که از پرچم ایران فراری است.

بیشتر بخوانید

چرا این بار اصلاح طلبان درمورد انتخابات مثل سابق کولی بازی درنمی آورند؟

عرضم حضور شما، از بیست سال پیش یعنی از زمانی که وبلاگ نویسی در بین ایرانیان شروع شد، همیشه نزدیک انتخابات که میشد ما گرفتاری عجیبی داشتیم. فضای مجازی دو قطبی میشد و یک عده صحبت از تحریم انتخابات می

بیشتر بخوانید