چرا انقلابیون آنقدر به خواهر شاه فحش جنسی میدادند؟

در یک جامعه مردسالار و زن ستیز، تحمل دیدن زنان قدرتمند را ندارند و برای پایین آوردن منزلت آنان از ابزار فحش های جنسی بهره می برند. در روزهای گرم و پرشور انقلاب ۵۷ گروههای چپ و راست، مذهبی و

بیشتر بخوانید

کمکهای ایران به حرکتهای جهانی زنان در زمان پهلوی

ایرانیان شناگران قابلی هستند اگر آب ببینند. مهرانگیز دولتشاهی از فعالین حقوق زنان که نمایندگی مجلس شورای ملی،  ریاست شورای جهانی زنان و سفارت ایران در دانمارک را در کارنامه خویش دارد در این مصاحبه بیان میکند که چگونه در

بیشتر بخوانید