بایدن: زیرزمین خانه ما جا برای همه اوکراینی ها هست!

از اسلیپی جو پرسیدند واکنش شما به تصرف قریب الوقوع بخشی از خاک اوکراین توسط روسیه چیست؟ با موج مهاجرت ساکنان آن مناطق چه کنیم؟ اسلیپی گفت: زیر زمین خانه ما بزرگه، جا برای همه هست

بیشتر بخوانید

شروع عملیات تروریستی داعش در خاک امریکا

در عملیات تروریستی کلورادو که به کشته شدن 10 نفر انجامید شخص ضارب یک برادر مسلمان به نام احمد عیسی بوده این اولین عملیات تروریستی داعش در خاک امریکا بعد از روی کار امدن اسلیپی جو و دمکراتهاست

بیشتر بخوانید