اسلحه یعنی آزادی!

از نظر من حق حمل اسلحه که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته شده این معنی رو میده: عوامل حاکمیت همیشه باید در این ترس باشند که اگر “ظلم” کنند, احتمال تلفات دادن خودشون هم به سادگی وجود داره.

بیشتر بخوانید

Politico: از A تا Z مکانیسم ماشه یا Snapback (مقاله انگلیسی)

بهترین مقاله ای که در مورد مکانیسم ماشه و احتمالات مختلف بعد از چکاندن “ماشه” از طرف دولت آمریکا خوانده ام: The latest Iran nuclear deal mess By NAHAL TOOSI08/18/2020 04:30 AM EDT As soon as this week, President Donald

بیشتر بخوانید

متمم دوم قانون اساسی آمریکا (حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه)

آمریکایی‌ها بر این باورند که مسلح بودن شهروندان می‌تواند جلوی خودکامه شدن دولت و شکل‌گیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد بر روی شهروندان را بگیرد

بیشتر بخوانید