روشنگری برای هموطنانی که سیاستهای غرب را احمقانه می یابند: متخصصان غربی همه چیز را میدانند، گیر کار در «همه چیز» دیگر است!

نه تنها ایرانیان داخل کشور، بلکه حتی خارج نشینانی که با محافل تخصصی غرب تماس زیادی نداشته اند مکرر از خود و دیگران میپرسند که چرا غرب چنین سیاستهای غیر قابل درکی (نمونه: افغانستان) را پیش میگیرد؟ از طرف دیگر

بیشتر بخوانید

MEI: استراتژی های آمریکا و ایران در دوران بایدن (میز گرد انگلیسی- ۶۵ دقیقه)

The looming arrival of the Joe Biden administration in January 2021 provides the leadership in Tehran with an opportunity to seek a qualitatively different relationship with the United States. President-elect Biden has already expressed a desire to salvage the 2015

بیشتر بخوانید

بولتون در باره « سیاست ورزی» ترامپ: بدون پرنسیپ، بدون منطق، بدون استراتژی!

این پیام اصلی یک مصاحبه دیروز جان بولتون در رابطه با کتاب اخیرش است. مصاحبه نسبتا طولانی است (اصل مصاحبه را میتوانید پایین پست بیابید).

بیشتر بخوانید