رهنمودهای دقیق و بسیار راهگشا

ابوبصیر گوید از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که هزار مرتبه “ماشاءلله” در بکدفعه گوید خداوند در آن سال زیارت حج را نصیب او گرداند و اگر در آن سال نشود بالاخره در سال های بعد

بیشتر بخوانید