چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا – جلال ایجادی

استبداد و اسلام و کرونا و آلودگی هوا به هم پیوسته هستند. قدرت سیاسی دینی منشا بحران‌های ساختاری در ایران است. با وجود چنین نظامی آسودگی و آزادی و آبادانی میسر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید