آدرس غلط دولت در موضوع ارز (و آدرس صحیح قاچاقچیان)

مجیدرضا حریری،‌ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به سهم بالای شرکت های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین 70 تا 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال های اخیر توسط

بیشتر بخوانید