معرفی زندانیان سیاسی (احمد دانشپور مقدم)

احمد دانشپور مقدم متولد سال 1349 و هوادار مجاهدین خلق است . نخستین بار در جریان اعتراضات عاشورا در 6 دی 88 همراه پدر و مادرش بازداشت شد . این خانواده در خانه خود بازداشت شدند و حکومت سعی کرد

بیشتر بخوانید