ساخت دو بیمارستان بزرگ در چین در کمتر از 2 هفته

در چین عملیات احداث دو بیمارستان بزرگ هریک به ظرفیت 2600 تخت شروع شده و قرار است در مدت یک هفته به بهره برداری برسد. این عملیات ساختمانی یکی از کم نظیر ترین پروژه های ساختمانی در این سطح و

بیشتر بخوانید