شهپر شاه هوا اوج گرفت؛ ادای احترام به عقاب ارتش شاهنشاهی، در روزی که راه های منتهی به «پاسارگاد» مسدود بود!

یکی از شهروند خبرنگاران کشورمان امروز عکسی را به گزارشگر تلویزیون من و تو‌فرستاده بود که در نوع خود بسیار جالب و تامل انگیز بود. این شهروند با فرستادن عکسی از آرامگاه جان باخته راه میهن، «نادر جهانبانی»، برای کپشن

بیشتر بخوانید