ماجرای گزمه ها و اوباش ها

در اواخر دوره قاجار در شهرهای ایران رسم بود که شبها در هر محله یکنفر کشیک میداد تا از خانه و مغازه مردم حفاظت کند تا دزدها جرات دستبرد به آنها را نداشته باشند. این افراد را شبگرد یا گزمه می گفتند. گزمه ها از دولت حقوق نمیگرفتند بلکه اهالی محل و کاسبان بازار و بازارچه ها هر یک مبلغی را به گزمه پرداخت میکردند. گزمه ها بعد از مدتی متوجه شده بودند که اگر هیچ دزدی جرات نکند اقدامی بکند، مردم کم کم احساس بی نیازی خواهند کرد و پول ماهیانه گزمه ها را نخواهند داد. بهمین خاطر پنهانی چند نفر از اوباش و یاغی ها را استخدام میکردند و می گفتند امشب تو برو از دکان ها یا خانه ها دزدی بکن خودم هوایت را دارم.

این بود که منافع دراز مدت گزمه در وجود اوباش بود.

بیشتر بخوانید

انفعال اپوزسیون در مورد حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی

روز جمعه ۸ مرداد پوریا زراعتی در برنامه اتاق خبر میزبان جمشید چالنگی بود، شاید برجسته ترین صحبت چالنگی جمله ای خطاب به اپوزسیون با این مضمون بود، که انشا نویسی و بیانیه نویسی کافی است. اکنون وقت اقدام عملی توسط

بیشتر بخوانید

ایران سفیر آلمان را به دلیل اعتراض اتحادیه اروپا به اعدام روح‌الله زم به وزارت خارجه احضار کرد

EN: وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه سفیر آلمان را به دلیل محکومیت اعدام روح الله زم از سوی اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار کرد. آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست و به عنوان نماینده این اتحادیه احضار شده است.

بیشتر بخوانید

تجارت با اتحادیه اروپا سخت تر میشود

تصور نکنید که همه سازمان ها و گروههایی که مدافع محیط زیست هستند و در این زمینه فعالیت می کنند واقعا دغدغه شان حفظ محیط زیست است. برخی از ارگان های بین المللی برای رسیدن به اهداف تسلط مالی خود بر بازارهای جهانی حفاظت از محیط زیست را بهانه کرده و در پوشش آن مسیری را ترسیم می کنند که در حالت خوشبینانه ممکن است 10 درصد به نفع محیط زیست باشد اما 90 درصد نتایج آن فعالیتها به جیب کارتل ها و افراد کلیدی تجارت جهانی می رود.

بیشتر بخوانید