مجتهدی که از مردم میخواست به بند کفش او احترام بگذارند!

روزی یکی از عاشقان عبا عبدالله الحسین(ع) برای عیادت مرحوم علامه امینی که در منزل شخصی ایشان در پیچ شمیران بستری بود می رود. علامه امینی سخت مریض بود و به پشت خوابیده بود. آن شخص ضمن احوالپرسی و صحبت

بیشتر بخوانید