پس از قتل ساسان نیک نفس اطلاعات سپاه یکی دیگر از طرفداران پادشاهی خواه حامی «تحریم» را در ساری دستگیر کرد!

شاه و پادشاهی خواهان از همان دوران پیش از انقلاب تنها گروهی بودندکه میدانستند پیروزی خمینی و برافتادن نظام پادشاهی برابر با نابودی ایران است. از همان زمانی هم که این حکومت به قدرت رسید، در اولین قدم خون پاک

بیشتر بخوانید

مصاحبه داریوش سجادی با آقای ابراهیم یزدی- شخصیت شاه

بدنبال مصاحبه اخیر داریوش سجادی با ف.م. سخن (که از جوابهای متین و منطقی جناب سخن بسیار لذت بردم) کنجکاو شدم بدانم Sahra TV که جناب سجادی تحت نام آن فعالیت میکنند چیست. با کمی کاوش به یک کانال یو

بیشتر بخوانید