ابراهیم قاسمی نافچی

ابراهیم قاسمی نافچی چهارم آذر 1332 در آبادان به دنیا آمد. مادرش همدم از اهالی منطقه نافچ شهر کرد بود و پدرش حاجتعلی بازنشسته شرکت نفت بود . او تا پایان دوره متوسطه را در رشته تجربی درس خواند و

بیشتر بخوانید