مجتهدی که عزرائیل را پی نخود سیاه فرستاد

از جناب شیخ محمدحسین، آقازاده آیت الله اشعری نقل شده که می‌گوید: شبی آقا در حیاط منزل کنار نوه کوچکش خوابیده بود، نیمه‌شب کودک با صدای بلند،‌ شروع به گریه کرد. ما تعجب کردیم چراکه آقا به قول خودش از

بیشتر بخوانید