مجتهدی که چشم برزخی داشت و با اجنه دست میداد

در کرامات و احوال عرفانی آیت الله آشیخ جو بایدن ملقب به علامه اسلیپی جو نقل شده است که مرحوم چشم برزخی داشتند و چیزهایی را میدیدند که دیگران قادر به دیدن آنها نبودند.

یکی از شاگردان ایشان فرمود در یکی از شبهای ماه رمضان در محضر ایشان بودیم و از نصایح و فرمایشات ایشان که نمی فهمیدیم درباره چه بود لذت می بردیم که ناگاه علامه اسلیپی جو به شخصی نامرئی خیره شد و با او دست داد و حرفهایی بین آن دو رد و بدل شد که ما نفهمیدیم.

لحظاتی همینطور مات و مبهوت بودیم که علامه اسلیپی جو مجلس را ترک کرد. عده ای در مجلس گفتند یحتمل با اجنه جلسه دارد اما عده ای هم گفتند: نه بابا رفته دستشویی الان برمیگرده.

بیشتر بخوانید