وزیر آموزش و پرورش فرانسه تبانی چپ و اسلامگرایی در دانشگاه ها را ویرانگر خواند

وزیر آموزش و پرورش فرانسه با اشاره به نحوۀ قتل آموزگار فرانسوی به دست یک بنیادگرای مسلمان گفت که علاوه بر آموزش و پرورش، اینک کل جامعۀ فرانسه نیازمند جهشی بزرگ است.

بیشتر بخوانید