چرا آمار تقریبا همه کشورها در مورد کرونا گمراه کننده است

جدول زیر جدیدترین و دقیقترین آماری است که از وضعیت اپیدمی کرونا در کشورهای مختلف در دست است. هر کسی که کمی به این اعداد دقت کند متوجه یک نکته میشود: نسبت جانباختگان به مبتلایان در کشورهای مختلف به شدت

بیشتر بخوانید