آرش ارکان (قربانیان جمهوری اسلامی)

آرش ارکان متولد 1361 و فوق لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان بود. روز 13 آبان 88 در یکی از فرعیهای حوالی ولیعصر هنگامیکه سعی کرد یک نوجوان را از بازداشت سرکوبگران نجات دهد با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.

بیشتر بخوانید