آداب شرفیابی در زمان پهلوی

همه میدانیم که دربارها آداب و رسوم خویش را برای رفتار و نوع گفتار در هنگام شرفیابی دارند و دربار ایران هم مستثنی نبود. این تکه کوتاه از کتاب معمای هویدا در این مورد خالی از لطف نیست. ” هویدا

بیشتر بخوانید