مجتهدی که خودش شکل خرس بود اما از خرس ترسید

یک روز مرحوم آخوند میآید وسط مدرسه صدر کنار حوض وضو بگیرد ، می بیند یک خرسی دارد طرفش می آید ، دوان دوان خودش را به حجره اش می رساند و در حجره رامی بندد و غش می کند .

بیشتر بخوانید