مجتهدی که آشپز در حال پختن کتلت را بازداشت می کرد

در آینده وقتی کسی کتاب های تاریخ را ورق می زند و شرح احوال آخوندها را می خواند از دستگیری و بازداشت یک آشپز بخاطر آموزش طرز تهیه کتلت بسیار شگفت زده خواهد شد. احتمالا درباره خامنه ای خواهند نوشت:

بیشتر بخوانید

آقای زید آبادی! هنوز دنبال منبع خشونت میگردی؟

چشمهایت را باز کن، خشونت زیر سر آخوندهایی است که تو جرات نداری یک کلمه علیه آنها بنویسی اما دیواری کوتاه تر از مردم جان به لب رسیده از جور و ستم آخوندا نمی بینی و مرتب آنها را عامل

بیشتر بخوانید

دومین دارنده گاز جهان! خجالت بکش

اگر ایران توی این ۴۳ ساله افتاده بود بدست یک عده چوپان و کارگر و بنای بیسواد، بهتر از این آخوندهای بی عرضه زبان دراز و گنده گو، کشور را اداره می کردند. آنها بالاخره بعد از چند بار سعی

بیشتر بخوانید

پایان باور به مزخرفات اسلامی در ایران

هفتاد هشتاد سال پیش روشنفکرانی مثل صادق هدایت، احمد کسروی، ایرج میرزا و امثال آنها شاید تصورش را هم نمیکردند روزی نسلی در ایران قد علم کند که در پای چوبه دار بگوید در عزای من نماز و قرآن نخوانید

بیشتر بخوانید

سطح شعور یک آخوند از مفهوم رفراندوم

یک آخوند در مجلس اسلامی در پاسخ درخواست امام جمعه زاهدان مبنی بر برگزاری رفراندوم گفت: رفراندوم لازم نیست چون ما در ۱۴۰۰ سال پیش در غدیر خم رفراندوم برگزار کردیم و علی را انتخاب کردیم و دیگر نیازی به

بیشتر بخوانید

طبق آخرین خبر، امام حسین در کربلا صلح کرد و شهید نشد

خبر فوری- به خبری که هم اینک بدستمان رسید توجه فرمایید: خامنه ای گفته امام حسین در کربلا صلح کرد و اینکه می گویند در کربلا تشنه لب کشته شد و سرش را جدا کردند و غیره همه اینها شر

بیشتر بخوانید