صحنه ای تحسین برانگیز از همت ایرانیان کانادا

عده ای از هموطنان ساکن کانادا در اعتراض به قتل جوانان ایرانی توسط رژیم جنایتکار و تروریست جمهوری اسلامی در هوای بسیار سرد اوتاوا مقابل ساختمان پارلمان کانادا تحصن کرده اند.

بیشتر بخوانید