وقتی میگوییم ترمیناتور ۵۷T، منظورمان امثال نگهدارها و مثلث بیق است نه نسلی که تظاهرات کرد و چهارتاشعار داد!

این روزها هر جمله ای که در آن واژه 57 T به کار رفته باشد، حساسیت برانگیز شده است. بدون شک وقتی نسل بعد از انقلاب از واژه ۵۷ تی که بار منفی بسیاری دارد، استفاده میکند؛ منظورشان مردم عادی

بیشتر بخوانید

سوال؛ چرا وحدت کلمه مخالفان شاه به انقلاب ۵۷ منجر شد اما وحدت کلمه اپوزیسیون تاثیر میدانی در داخل نخواهد داشت؟

امروز دیدم شورای گذار و حزب مشروطه و شورای عالی تصمیم کبری بیانیه اتحاد داده اند و لابد همه انتظار داریم پس از همکاری مصلحتی چهره های پرفالور و اکتیو در فضای مجازی با رضا پهلوی، همین فردا انقلاب ژینا

بیشتر بخوانید

رهبران مجاهدین خلق به روایت مجاهد سابق؛ مثلث رجوی ها و ابریشمچی جنایتکارتر و وقیح تر از آن هستند که می پنداشتید!

چند روز پیش در وب گردی هایم خیلی اتفاقی یک مقاله بلند پی د اف که در مورد عملیات فروغ جاویدان مجاهدین بود، نظرم را جلب کرد. با آنکه اصولا نوشته های اوباش ۵۷ تی را قابل خواندن نمیدانم، اما

بیشتر بخوانید

نظر زن قدرتمند و باهوشی به نام اشرف پهلوی درباره دلایل وقوع انقلاب سیاه ۵۷

بدون شک در میان خانواده پهلوی هیچکس به اندازه اشرف پهلوی توسط نرینه گوریل های ۵۷ تی مورد ترور شخصیتی قرار نگرفته است. سبک زندگی خصوصی اشرف پهلوی در جامعه سنتی و پدرسالار و امام زمانی ایران در دوره پهلوی

بیشتر بخوانید