درصورت جنگ واقعی، طالبان برنده میدان خواهد بود

من کارشناس نظامی نیستم و اطلاعات سری و محرمانه نظامی هیچ کشوری در اختیارم نیست اما تحلیلم را براساس نشانه ها و موارد تاریخی می نویسم. چند قرن پیش زمانی که سلطان حسین متجر و فاسد بر مسند قدرت نشسته

بیشتر بخوانید

عواقب سکوت در برابر جنایات رژیم در سوریه و اوکراین

زمانی که عوامل جنایتکار رژیم در سوریه مردم بی گناه را قتل عام میکردند و بمب های بشکه ای بر سر خانه های مردم در شهر و روستا میریختند، ما ایرانیان سکوت کردیم و با مردم بی دفاع و محروم

بیشتر بخوانید

خامنه ای: منظور من از نرمش قهرمانانه تقیه بود!

در فرهنگ شیعی تقیه یعنی دروغ و کلک اوباما خیال میکرد منظور خامنه ای از نرمش قهرمانانه خامنه ای، کنار گذاشتن برنامه ساخت بمب اتمی بود. نمیدانست تقیه یعنی چی.

بیشتر بخوانید

چرا اختلافات بین گروههای سیاسی پایان ناپذیر است؟

بیشتر کشورهایی که دمکراسی محور هستند و یا حتی کشورهایی که در مسیر رسیدن به دمکراسی هستند، دارای احزاب و گرایش های مختلف هستند. مثلا حزب چپ دارند، حزب راست دارند، حزب میانه، حزب سبز و غیره دارند. داشتن گروههای

بیشتر بخوانید