22.3% شهروندان اسرائیل بر علیه کرونا واکسینه شدند!

این موفقیت طی تقریبا ۳ هفته بدست آمده.
اسرائیل از اول دی ماه واکسیناسیون بر علیه کرونا را شروع کرده.

به اشتراک بگذارید: